Vliegbindwedstrijd 2017

Dinsdagavond 19 december was het weer zover. De traditioneel jaarlijkse vliegbindwedstrijd zou worden gehouden. Dit jaar moesten de aanwezige leden twee natte vliegen binden, de klassieke Alexandra en een Royal Coachman. Vliegen die voor de aanwezige leden veel hoofdbrekens op zouden leveren Patronen welke veel “fingerspitzegefühl” vergden.
Voorafgaande aan dit evenement werd er afscheid genomen van ons oudste verenigingslid en oud voorzitter Aad Venderbos. Aad moest om onder andere gezondheidsredenen zijn lidmaatschap bij onze vereniging beeindigen. Hij kreeg uit handen van onze secretaris een oorkonde en werd gehuldigd als Erelid. voor het vele werk gedaan tijdens de afgelopen jaren.

Na deze handelingen werd gestart met de vliegbindwedstrijd. Er waren dit jaar slechts 11 deelnemers. Er waren 14 aanmeldingen maar 3 leden trokken zich op het laatste moment terug. Omstreeks de klok van achten werd begonnen met het binden van de opgegeven patronen. De deelnemers kregen twee enveloppen met daarin de benodigde materialen. Ook kregen zij een uitgebreide bindbeschrijving voorzien van tekst en foto;s. Zij kregen  anderhalf uur de tijd om beide patronen te binden. Na ruim een uur kwamen de eerste patronen op de tafel van de jury.
Nadat alle gebonden patronen aandachtig werden bekeken en beoordeeld kwam als beste binder ons jongste lid Quincy Hoek naar voren. Tweede werd Gerard van Thillo.en derde Frank Forsey.