Verslag bestuursvergadering 16-09-2019

Notulen bestuursvergadering Lure and Emerger 16-09-2019 ‘sHeer Abtskerke

Agenda .

1) Fondsen

2) Jubileum feest

3) Vergaderperiodes

4) Waterfietsen

5) Rondvraag

1) Het plan is om fondsen aan te vragen om een aantal gemotoriseerde vlotten aan te kunnen kopen

     om veilig langs de Oost en West kant te kunnen vissen .

     Bijna de gehele Westkant is onbevisbaar vanuit de kant en als de afkaveling doorzet aan de Oostkant dan

     zal het steeds moeilijker worden om ook daar te gaan vissen .

     De tweede reden is dat door het afkavelen het vissen in een waadpak toch wel wat gevaarlijker wordt

     en we willen vooral geen risico lopen op ongevallen al is het maar een nat pak .

     Jan Keur heeft inmiddels al gezorgd voor een offerte en de nodige tekeningen .

     Mart neemt de fonds aanvragen voor zijn rekening .

2) De organisatie voor een receptie jubileum feest (buiten de Ronde Bleek) nemen Sjaak den Hartog en Mechiel

     Verkuil op zich .Hierover de komende weken meer informatie .

     Aanmelding voor het jubileum feest aan de Ronde Bleek is gestopt volgens afspraak , er zijn

     momenteel 27 deelnemers .De details omtrent die dag worden door Gerrit voorbereid en zo snel mogelijk

     verstuurd , zoals vervoer hoe en waar opstappen , de lunch en de BBQ , en natuurlijk de terugreis

3) De komende bestuurs vergaderings datums 18 november , 20 januari , 20 april en 15 juni .

     Graag nodigen wij de organisaties bindavonden en onderhoud aan de Wrange voor deze vergaderingen uit.

     Maar tevens degene die een punt heeft of gewoon een vergadering bij wil wonen .

     Als je een punt hebt die jezelf wilt voorleggen , meld je aan zodat we het op kunnen nemen in de agenda .

4) Waterfietsen onderhoud .

Rob heeft inmiddels een en ander door gesproken met Vincent om te zien wat er nodig is om ze wat beter te onderhouden , beide zijn tijdens de snoeidag  nagekeken en het riet rondom de ligplaats is weggesnoeid   omdat dit de waterfietsen enorm vervuild .

     Echter het toeval wilt dat beide waterfietsen het in het afgelopen weekend opgegeven hebben .

     En zijn derhalve dus niet bruikbaar , Vincent heeft het druk maar zodra er tijd is zal hij er naar kijken ..

     Tot nader bericht dus gewoon laten liggen  .

5) Ingebrachte punten die ter tafel kwamen .

     A)Schoonmaakdag inplannen , ook met het oog op de komende workshop .

     Is inmiddels gebeurd , alle kanten zijn weer perfect te belopen zonder risico , de onzichtbare instapplaatsen

     zijn weer te gebruiken . 

     B) Jaap Verdonk vragen hoe het forum erbij staat en of deze up to date gehouden wordt , en of er extra hulp

     nodig is .

tot zover Mart