Onderhoud 16 februari 2017

Ook vandaag met een behoorlijk aantal vrijwilligers heel wat werkzaamheden uit kunnen voeren. De gehele Oostzijde van het viswater is nu gesnoeid en er
zijn veel nieuwe wilgenboompjes geplant. Van de kleinere takken zijn mutserts gebonden en naar hun plaats van bestemming gebracht.
Ook is er een begin gemaakt met de beschoeiing van de instapplaats voor de bellybooters en sloepgasten. In eerste instantie was het plan een nieuwe ingang te creëren en waren er al voorbereidingen getroffen, maar dit gaf meer nadelen dan voordelen. Nog afgezien van het vele en bovendien zware werk. De plannen zijn nu aan weerszijden een beschoeiing van mutserts aan te brengen en vervolgens worteldoek aan te brengen. Hierop wordt een laag grind aangebracht. Dit om verder wegspoelen/uitslijten van de toegang te voorkomen. Volgende week donderdag gaan we weer verder.