Onderhoud 23 februari 2017

Donderdag ondanks het stormachtige en bovendien regenachtige weer met vijf vrijwilligers gewerkt aan de ingang van het viswater. Er is worteldoek aangebracht om verder afkalven/uitslijten van het geultje te voorkomen. Dit worteldoek is vastgelegd met grindzakken. Veel grindzakken. We weten niet of dit DE oplossing is en wachten op af aanmerkingen van de leden welke regelmatig gebruik maken van deze toegang en dit zijn veelal bellyboot vissers en een paar leden welke met een roeiboot vissen.

Een andere mogelijkheid is van deze zakken grind rollen te maken en tegen de mutserts  en op de randen van het worteldoek aan de brengen en de rest van het worteldoek te bedekken met een laagje los gestort grind. Hierdoor heeft men een egaal en vlak loopgedeelte zonder het risico te lopen je te verstappen en het evenwicht te verliezen.  We kijken het even aan.