Onderhoud Viswater

 

Wat zo allemaal te doen in 2017.

Instapplaats bellyboten bij ingang veranderen. Huidige situatie Is nu richting  NO – ZW   Moet worden richting ZO – NW
Mutserts snoeien en gelijk het snoeihout verwijderen en aanbrengen tussen dijklichaam en bomen/palen.
Poters (wilgen) zetten Oostkant
Steun palen zetten langs trappen
Houten in- en uitstap palen vervangen door stalen pijpen (steigerpijpen) en voorzien van steuntouwen.
Opschot snoeien aan Noordkant
Wilgen wegzagen aan Noordwestkant (van dikke takken poters maken en planten aan de westkant)
Langs de gehele Westkant Poters aanbrengen (planten met tussenafstand van 4 meter.
Gele Wilgen geheel verwijderen aan de Westkant (van dikke takken poters maken en planten aan de westkant)
Wilgen onder hoogspanningskabels wegzagen (enkele laten staan voor knotwilg) dikke takken gebruiken voor poters aan de oostkant
Elzen onder hoogspanningskabels afzagen tot op 2 meter hoogte. Het daarbij vrijgekomen hout tussen het dijklichaam en de stammen leggen.
Begin april t/m september gras maaien en in/uit-gangen naar/van het viswater openhouden.
Akkerdistel spuiten (MCPA)
Reparatie uitvoeren aan pipowagen (verrot plaatmateriaal vernieuwen/vervangen)
Tegelterrasje aanbrengen voor pipowagen.
Waterafvoer nakijken op goede doorloop.

 

Wil je gaan snoeien of zagen en heb je vragen, neem dan even contact op met ;

Rinus van Belzen      mvbelzen@zeelandnet.nl
Frank Forsey             forsey@zeelandnet.nl
Hans Pekelder           pekelder@hetnet.nl