Reglement viswater

Dit reglement geldt  voor het verenigingswater, gelegen aan de Groeweg/Pietersweg, gemeente Borssele.
Dit reglement maakt integraal deel uit van de door het bestuur van de vereniging, uitsluitend aan haar leden, aan aspirant leden en introducés uitgegeven vergunning.
Vispas : Het landelijke document met daar op de vermelding dat U lid bent van “Lure and Emerger” is verplicht.
Vismethode : Enkel vissen met de vliegenhengel is toegestaan met maximaal drie vliegen. Er dient weerhaakloos
gevist te worden (of met plat geknepen weerhaak)
Vistijden : Gevist mag worden van één uur vóór zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
Gesloten tijd : Voor het vissen op snoek, baars en snoekbaars geldt een (landelijk) gesloten tijd.  Snoekbaars en baars van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. Snoek van 1 maart tot en met 30 juni. Voor de overige vissoorten geldt geen gesloten tijd.
Parkeren : Er mag gebruik gemaakt  worden van de verharde  parkeerplaats bij de boerderij, ingang  Pietersweg. Daarbij dient te allen tijden rekening gehouden worden met eigen gebruik door de Maatschap Buysrogge. Parkeren in de bermen van de Groeweg wordt ten zeerste afgeraden in verband met passage  van brede  landbouwwerktuigen
Meenemen gevangen vis : Het meenemen van gevangen vis is strikt geregeld in de vergunning. Alle vis dient terug gezet te worden (behalve karper en brasem) Snoekbaars groter dan 50 cm mogen 2 stuks per dag worden meegenomen. Beschadigde of duidelijke zieke vis zo snel mogelijk doden en op de kant gooien (niet meenemen).
Waden : Waden is toegestaan, echter op eigen risico. Advies is waadstok te gebruiken.(Dit i.v.m. zeer steil talud)
Bellyboot : Het gebruik van een bellyboot is toegestaan, echter op eigen risico
Roeiboot : Het gebruik van een roeiboot is toegestaan, echter op eigen risico.. Lengte boot ongeveer 4 meter lang. Doel is om zoveel mogelijk samen te doen met 1 roeiboot. (maximaal 4 leden met 1 boot) om het aantal boten te beperken. Bestuur dient op de hoogte te worden gebracht wie een boot neerleggen en wie deelnemen.
Zwemvest Bij het gebruik van een roei- of bellyboot en voor wadend vissen is een zwemvest verplicht.
Kantvissen : De ( wadende ) kantvisser heeft te allen tijden voorrang op de bellyboot- of roeiboot- visser. Beide laatste zijn verplicht buiten werpafstand van de kantvisser te blijven.
Ligplaats : De roeiboten mogen uitsluitend op een daarvoor door het bestuur aangewezen plaats (aan)gelegd worden.
Verblijf : Plaatsen van windschermen, bivy’s en tenten is niet toegestaan.
Zwemmen : Zwemmen is niet toegestaan.
Honden : Honden zijn niet toegestaan in verband met het aanwezige vee (koeien en paarden).
Toilet : Er mag gebruik gemaakt  worden van het manege toilet van de boerderij.
Afrastering : Er mogen geen veranderingen aan de afrastering aangebracht worden. Een geconstateerde breuk dient, zo mogelijk, onmiddellijk hersteld te worden.Stroomuitval dient bij de boerderij gemeld te worden.
Brasem en Karper : Gevangen brasem en karper dient niet teruggezet te worden.
Afval : Alle afval dient na het vissen meegenomen te worden.
Illegaal Vissen : Constatering  daarvan dient direct doorgegeven te worden aan één van de bestuursleden of aan de plaatselijke Politie via tel : 0900-8844